MÅTTBILDER

DROP X, DROP S, VUOLLE, LÄHDE OCH LAMPI

 

De yttre måtten för alla Drop-pooler är desamma. Illustrationerna nedan visar även bubbelmunstyckena för Drop X och Vuolle.

PISARA

 

 

DROP DESIGN STOVE

 

DROP DESIGN FIRE