Frågor och svar

Här har vi listat de vanligaste frågorna och svaren om våra spabad. Kontakta vår kundtjänst om du inte hittar svar på dina frågor.

Allmänt om Drop

Kan Drop-poolen användas på vintern?

Vi rekommenderar att Drop-pooler utrustade med eluppvärmning också används på vintern – Drop-poolerna är avsedda att användas under hela året. Poolens teknikutrustning är skyddad från köld inuti den helisolerade stommen.

Det viktigaste under vintern är att se till att rören och teknikutrustningen inte vid något skede fryser till is.

En pool som värms upp med kamin kan användas normalt under vintern också men när poolen töms bör man säkra att inget vatten blir stående i rören eller kaminen. Observera att på vintern tar det längre tid än normalt för vattnet att värmas upp.

Håll spabadets lock stängt och låst då spabadet inte används.

Hur stora är elkostnaderna för den eluppvärmda Drop-poolen?

Elförbrukningen beror bl.a. på poolens isolering och användningsgrad, på väderförhållandena och på ditt elavtal. De eluppvärmda Drop-poolerna tillsammans med den förstklassiga isoleringen förbrukar i Finland el för bara ca 1 €/dag, när vattnet hålls på 37 grader året om och maskineriet är i gång dygnet runt.

Hur länge tar det för vattnet att värmas upp till önskad temperatur?

Kamin 35 kW: 1-2 h

3 kW elvärmare: värmer vattnet 1-2 grader/timme

6 kW elvärmare: värmet vattnet 3-4 grader/timme

Elvärmda pooler är avsedda att användas året runt, så du behöver inte ofta värma upp kallt vatten (ca 5 grader) till önskad temperatur. Du värmer poolen endast när du tar den i bruk för första gången och när du byter vattnet.

Vilka uppvärmningsalternativ finns det för en Drop-pool?

Drop-poolen passar för många olika behov. Typen av uppvärmning är det viktigaste valet när man skaffar sig en pool. Man kan fundera på vilket alternativ som är lättast och bekvämast för en själv, samt om man ska ha poolen t.ex. vid sommarstugan eller hemma i trädgården.

Kaminen – Drop Black Box är en ny effektiv kamin på 35 kW, som värmer upp poolvattnet på ca 2 timmar. Kaminen är tillverkad av hållbart havsaluminium och den kan också användas med havs- och sjövatten.

Eluppvärmning – med en elvärmare på 3 kW eller 6 kW är poolen alltid redo för en badstund när vattnet alltid hålls på önskad temperaturnivå. Med den effektiva isoleringen är elförbrukningen mycket låg, ungefär 1€/dag.

Jord- och fjärrvärme – med hjälp av en värmeväxlare kan Drop-poolen kopplas till jord- eller fjärrvärmesystemet i ditt hus. Rörmokaren levererar värmeväxlaren, pumpen, rördelarna och termostaten för att säkra att de passar husets egna system. Fråga mera från vår kundtjänst!

Installation

Vi har jordvärme, hur kan den kopplas till poolen?

Värmeväxlaren behöver en egen värmekrets eller också kan värmeväxlaren kopplas till elementkretsen, beroende på planering. Idén är samma som när man lägger till ett element i värmekretsen. När man använder jordvärme är kostnaderna i början högre, men de betalar sig tillbaka med tiden.

Gällande garanti och installation av värmeväxlaren, ansvarar importören/tillverkaren för poolen och den utrustning som levererats med den. Montören ansvarar för installationen. Vid jordvärme krävs en behörig rörmokare eftersom systemet kopplas till husets egna fasta värmesystem. Rörmokaren levererar värmeväxlaren, pumpen, rördelarna och termostaten för att säkra att de passar ihop med husets system.

För mera information om Drop-poolen och jordvärme kontakta vår kundtjänst: drop@drop.fi.

Hur mycket el behöver Drop-poolen?

Med 3 kW eluppvärmning och utan extrautrustning behöver Lähde-poolen 1 x 16A.

Med extrautrustning behöver Vuolle-poolen och Lähde-poolen och Lampi-poolen 3 x 16A.

Hur ska jag fylla Drop-poolen? Hur mycket vatten ryms i poolen?

Drop-poolen behöver ingen separat vattenanslutning, utan den kan fyllas t.ex. med en trädgårdsslang.

Poolens volym är 1830 liter, men i praktiken fylls poolen med bara 1000 – 1500 liter vatten.

Hur levereras Drop-poolen?

Poolen levereras med lastbil till den leveransadress kunden angett eller så nära leveransadressen man kan komma med lastbil. Chauffören sänker ner paketet med en pumpkärra. Poolpaketet står upprätt på transportpallen.

Poolpaketet har en fraktvikt på ca 135 – 300 kg beroende på utrustningen.

Var lönar det sig att placera Drop-poolen och hurdant underlag kräver den?

Placeringen planeras enligt komfort och säkerhet. Det lönar sig att placera poolen på en öppen plats, annars faller löv och annat skräp lätt i vattnet när man badar. På tätt bebyggda områden är det bra att också ta grannarna i beaktande.

Poolen bör monteras och förvaras liggande mot stommen. Poolen får inte lutas eller stödas mot övre kanten, så att kanten bär hela poolen. Sockelremsan fungerar som kapillärbrytande skikt mellan mark och stomme. Underlaget ska vara plant, bärande och vågrätt. Det bästa underlaget är betong, grus, trä eller något annat hårt material som oförändrat klarar av en tyngd på 2500 kg. Beakta också tjälens effekter vid planeringen av grunden.

Varje installation ska planeras enligt situation och plats. Planerna ger riktlinjer och exempel på installation.

Vattnets skötsel och underhåll

Hur håller jag poolvattnet rent?

Om poolvattnet inte byts efter varje bad, som t.ex. i ett bad med kaminuppvärmning, måste man sköta om poolens hygien.

För att poolen ska hållas fräsch och ren behöver den alltid lite skötsel och underhåll. Filter- och UV-reningssystem räcker till inte för att hålla alla bakterier borta.

  • Byt badvattnet ca 3 gånger/år, enligt användning.
  • Byt filterbollarna ungefär en gång/år.
  • Reglera vid behov vattnets pH-värde. Tillsätt regelbundet, t.ex. varje vecka eller efter varje bad klortabletter eller aktivt syregranulat i poolen.
  • Följ alltid kemikaliernas doseringsuppgifter.